درباره هتل ما:

زبان هایی که در هتل مان صحبت می شود: ترکی، انگلیسی، آلمانی، روسی

کارت های اعتباری: ویزا و مَستر کارت

اینترنت: در لابی، محیط عمومی و اتاق ها اینترنت موجود و مشمول هزینه می باشد.

در هتل ها حیوانات خانگی پذیرفته نمی شوند.

ساعت ورود به اتاق: 14:00 و آخرین ساعت خروج 12:00 می باشد.

مدیریت هتل های آرماس می تواند با توجه به تغییرات موسمی و آب و هوایی در تمام فعالیت ها و در ساعات باز و بسته شدن رستوران و بارها و مکان ها تغییرات ایجاد کند.