اتاق های سویت

چه کسی نمی خواهد در اتاقی فراخ و آرامش بخش بخوابد…

این اتاق ها با مساحت 80-105  متر مربع، مجهز به دو اتاق خواب و یک حمام. اتاق اول مجهز به یک تخت دو نفره و اتاق دوم دارای دو تخت یک نفره  می باشد.

اتاق ها مجهز به وان و یا دوش می باشند. در مینی بارهای تمام اتاق ها در روز ورود آب آشامیدنی و نوشیدنی های غیر الکلی فراهم می شود. تلویزیون ال. سی. دی.، حمام، کولر مرکزی، سشوار، گاو صندوق (مشمول هزینه) و بالکن.